การดูและบำรุงรักษา


ขั้นตอนการสั่งซื้อและใช้งาน

1. โทรหรือส่งข้อความแจ้ง Package ที่ต้องการใช้งาน

2. ชำระเงินตามราคา Package และส่งหลักฐานการโอนเงิน

3. ทีมงานดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งาน

สั่งซื้อติดต่อ